8 Wajib TNI Print
Written by Administrator   
Tuesday, 27 March 2012 13:43

 

8 WAJIB TNI

 

 

1.       BERSIKAP RAMAH TAMAH TERHADAP RAKYAT.

 

2.       BERSIKAP SOPAN SANTUN TERHADAP RAKYAT.

 

3.       MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN WANITA.

 

4.       MENJAGA KEHORMATAN DIRI DI MUKA UMUM.

 

5.       SENANTIASA MENJADI CONTOH DALAM SIKAP DAN

 

           KESEDERHANAANNYA.

 

6.       TIDAK SEKALI-KALI MERUGIKAN RAKYAT.

 

7.       TIDAK SEKALI-KALI MENAKUTI DAN MENYAKITI HATI

 

           RAKYAT.

8.       MENJADI CONTOH DAN MEMPELOPORI USAHA-USAHA

          UNTUK MENGATASI KESULITAN RAKYAT SEKELILINGNYA.

Last Updated on Sunday, 01 April 2012 15:11